DUURZAAMHEID

DUURZAAM BOUWEN AANDACHT VOOR MENS EN MILIEU

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

DUUZAAM BOUWEN IS MEER DAN ENERGIEBESPARING

Bij de ontwikkeling van gebouwen staat het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen gaat niet alleen over een laag energieverbruik, maar ook over:

• gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;

• een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen;

• prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;

• duurzaam slopen, om zo materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te gebruiken (hergebruik);

• verantwoord watergebruik;
voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen op raken,

DUURZAME BOUWMATERIALEN

 

Materiaalgebruik: kies niet giftige, duurzaam geproduceerde of gerecyclede bouwmaterialen die weinig energie vergen bij de verwerking.
Materiaaldatabanken zoals de app helpen de juiste materialen te vinden. Hier zijn materialen te bekijken, vergelijken en hun ecologische aspecten te ontdekken.
Energie efficiëntie: gebruik productieprocessen en maak producten die minder energie nodig hebben. Kijk hierbij naar de natuur en het welzijn van mensen (fairtrade)
en zonnepanelen
Kwaliteit en levensduur: een langere levensduur en beter functionerende producten hoeven minder vaak te worden vervangen.
Hergebruik en recycling: producten, processen en systemen moeten worden ontworpen voor prestaties.
Ecologische voetafdruk: voor iedere gebruikte hulpbron moet de totale ecologische voetafdruk en een schatting van de volledige levensduur beschikbaar zijn. Dat is een ingewikkeld maar belangrijk proces, maar het geeft wel een goed beeld van de mogelijke gevolgen voor het milieu.