DEELNEMINGEN

Deelnemingen bieden u zekerheid

BouwGarant
Bouwend Nederland
Erkend Leerbedrijf
VCA

BOUWGARANT

BouwGarant is het grootste keurmerk van de bouw in Nederland. Al meer dan 20 jaar doen wij er alles aan om u zekerheid te bieden als u gaat bouwen. De zekerheid van een goed bouwbedrijf, een de gelijke klachtregeling en een sterk garantieproduct.

Zekerheid met het BouwGarant keurmerk

Het BouwGarantkeurmerk biedt zekerheid bij uw nieuwbouw, verbouw en renovatie. Het BouwGarant keurmerk krijg je als bouwbedrijf dan ook niet zomaar. Mooie dingen maken is niet genoeg. De aannemer moet over de juiste diploma’s en verzekeringen beschikken en voldoen aan eisen op het gebied van vakmanschap, kwaliteit en betrouwbaarheid. Alle bouwbedrijven worden, ook als zij al aangesloten zijn, regelma g getoetst door een onafhankelijke instantie.

Voor meer informatie kijk dan op www.bouwgarant.nl

BOUWEND NEDERLAND

Bouwend Nederland is een Nederlandse brancheorganisatie voor bedrijven in de bouw- en infrastructuursector. De vereniging kent ongeveer 3500 leden.

Bouwend Nederland stelt zich ten doel het behar gen van de belangen van haar leden in de sectoren bouw en infrastructuur, het afsluiten van collec eve arbeidsovereenkomsten, het verstrekken van informa e en adviezen aan de leden, het verlenen van diensten aan de leden en het creëren van ledenbinding, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin des woords. De vereniging hee drie kerntaken: belangenbehar ging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Als speerpunten noemt Bouwend Nederland:

  • Woningmarkt
  • Duurzaamheid
  • Aanbesteden en contracten
  • Water
  • Mobiliteit
  • Ketenop malisa e
  • Modern personeelsbeleid
  • AOW
  • CAO

VCA-gecerticeerd

VCA staat voor veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA gecertificeerde bedrijven werken met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Veel opdrachtgevers besteden werkzaamheden alleen uit aan VCA gecertificeerde bedrijven.

Erkend leerbedrijf

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).