Nieuwbouw

Bij Bouwbedrijf de Roest B.V. is uw nieuwbouw van start tot finish onder één dak. Wij kunnen voor
uw project, het ontwerp en de bouwtekeningen verzorgen, inclusief constructieberekeningen,
bestek, bouwvergunningaanvraag e.d. Indien u wenst kunnen wij tevens het interieur- en
tuinontwerp verzorgen.
Bouwbedrijf de Roest B.V. is werkzaam in de nieuwbouw van woningen, bedrijfsverzamelgebouwen, sport- en recreatiecomplexen, loodsen met kantoren e.d.
Deze bouw betreft zowel eigen projectontwikkeling als bouwen voor particulieren of bedrijven.molenweg05IMG_7560